напруга

 • 31драйв — іменник чоловічого роду у сучасній музиці високий темп і напруга звучання …

  Орфографічний словник української мови

 • 32компаратор — компара/тор, род. компаратора, мн. компаратори, род. мн. компараторів (від лат. compare – порівнюю) вимірювальний прилад, що діє за принципом порівняння вимірюваної величини з еталонною. • Одна напруга порівняння двійкового компаратора ділить… …

  Фізико-технічний словник-мінімум

 • 33шпаруватість — шпарува/тість, род. шпаруватості один з класифікаційних ознак імпульсних систем, що визначає ставлення його періоду проходження (повторення) до тривалості імпульсу. Величина, зворотна шпаруватості і часто використовувана в англомовній літературі …

  Фізико-технічний словник-мінімум

 • 34аналогові машини — аналоговые машины analog mashines Analogrechner обчислювальні машини, які обробляють інформацію, представлену в неперервній формі. У загальному випадку А.м. – спеціально сконструйовані матеріальні системи (моделі), призначені для відтворювання… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 35буровий розчин — буровой раствор drilling fluid, drilling mud *Spülung, Bohrschlamm, Spülflüssigkeit – складна багатокомпонентна дисперсна система суспензійних, емульсійних і аерованих рідин, які застосовуються для промивання свердловин у процесі буріння. Під час …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 36водовугільне паливо — водоугольное топливо (ВУТ) Coal Water Slurry Fuel (CWSF) Wasserkohlebrennstoff композиційне штучне рідке паливо на основі вугілля та води. ВВП висококонцентрована водовугiльна суспензiя (ВВВС), яка має заданi реологiчнi (в язкiсть, напруга зсуву) …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 37ввп — водоугольное топливо (ВУТ) Coal Water Slurry Fuel (CWSF) Wasserkohlebrennstoff композиційне штучне рідке паливо на основі вугілля та води. ВВП висококонцентрована водовугiльна суспензiя (ВВВС), яка має заданi реологiчнi (в язкiсть, напруга зсуву) …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 38вольт — volt Volt одиниця різниці електричних потенціалів, напруги та електрорушійної сили в Міжнародній системі одиниць. 1 В електрична напруга, що спричиняє протікання постійного струму в 1 А при потужності 1 ват. Від прізвища італійського фізика А.… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 39в’язкість — вязкость viscosity *Viskosität, Zähigkeit – 1) Властивість рідин та газів чинити опір взаємному переміщенню сусідніх шарів (внутрішнє тертя). Розрізняють В. відносну, динамічну, кінематичну, ньютонівську, питому, приведену і структурну. Згідно з… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 40гідросвітильник, гідроліхтар — гидросветильник hydrolight Hydroleuchte електричний освітлювальний малогабаритний прилад з гідравлічним двигуном, ґенератором і джерелом світла, змонтованим в єдиному корпусі. Застосовується у гідрошахтах, де є турбопровід для подачі води.… …

  Гірничий енциклопедичний словник